Výrok soudu: Není nic nečestného na uspořádání svých záležitostí tak, aby daně byly placeny v co nejnižší možné výši. Každý tak činí, ať bohatý či chudý, a činí správně. Nikdo nemá za povinnost platit více než vyžaduje zákon, daně jsou vynucené poplatky, ne dobrovolné příspěvky!  
 

Služby
Moje kancelář působí v oblasti poskytování účetních a daňových služeb v souladu se Zákonem o účetnictví a se Zákonem o daňovém poradenství se zaměřením především na podnikatele, a to jak fyzické tak právnické osoby.
Poskytované služby lze rozdělit do těchto okruhů:

daňové poradenství 
-  představuje zpracování přiznání k daním z příjmů fyzických i právnických osob, přiznání k DPH a přiznání k dani silniční. Zpracování daňové agendy i ostatních přehledů a komplexní daňové konzultace v návaznosti na české právní předpisy. Je možné částečné nebo úplné zastupování v daňovém řízení, samozřejmostí je možnost předložení daňového přiznání v "prodlouženém" termínu (30.6.);

účetní poradenství - zahrnuje účetní  poradenství ( účtování jednotlivých účetních případů),   vedení   účetnictví   a   souvisejících   agend  ( evidence  hmotného majetku, evidence DPH,  apod.), vedení daňové evidence;

pro podnikatele se smlouvou na komplexní účetní a daňové služby poskytuji i vedení mzdové agendy, včetně souvisejících  formulářů,  přihlášek  a  odhlášek pro příslušné zdravotní pojišťovny a okresní správu sociálního zabezpečení. Dále těmto klientům mohu poskytnout i ekonomické a organizační poradenství: obvykle pro klienty, kterým jsou poskytovány služby účetní a daňové. Zpracování finančních analýz (např. k žádosti o poskytnutí úvěru, pro leasingové společnosti, jednání v bankách),  přeměna obchodní společnosti (zpracování projektu, zajištění služeb expertů).

Ceny služeb se stanovují dohodou dle rozsahu a náročnosti poskytovaných služeb.

Smlouvy s klienty jsou uzavírány dle Obchodního zákoníku.
 Copyright © 2004 by STEMI.  All rights reserved.