Upozornění: Je na Vašem uvážení, svěříte-li své daňové záležitosti do rukou odborníka. Vězte, že ze zákona je oprávněn toto činiti pouze daňový poradce (případně advokát či právník). Jiné subjekty, které nabízejí služby ve věcech daní bez patřičné kvalifikace, činí tak v rozporu se zákonem a za své služby neručí ! Nenechte se proto oklamat jejich nabídkami. Šetřit v této oblasti se opravdu nevyplácí ...  

 

Výklad pojmů

Kdo je daňový poradce:

  • Daňový poradce je osoba, zapsaná do seznamu daňových poradců, který vede Komora daňových poradců České republiky, to vše dle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství.
  • Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Daňový poradce může klienta zastupovat i před soudem, jde-li o věci daní. 
  • Daňový poradce je ten, kdo rozumí daním, neboť úspěšně složil kvalifikační zkoušku. Ke složení zkoušky je třeba mít podrobné znalosti o daních, jakož i  přehled o celém právním systému v oblasti daňové.
  • Daňový poradce musí být ze zákona po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn a odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník.

 


 

 

Copyright © 2004 by STEMI.  All rights reserved.